งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  
3
2 9 3
          0    
                                     
   739  678   693  731   9   9